A A+
Thông báo: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020
Thông báo: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng:01/11/2019, Lượt xem: 9500
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TIẾNG ANH K69
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TIẾNG ANH K69

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÔNG BÁO:

Ngày đăng:24/08/2019, Lượt xem: 9275
Thông báo Danh sách sinh viên K69 thi kiểm tra trình độ tiếng Anh
Thông báo Danh sách sinh viên K69 thi kiểm tra trình độ tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên nhập học K69 theo 4 ca thi trong ngày 23/08/2019.

Ngày đăng:22/08/2019, Lượt xem: 6256
THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Căn cứ Thông báo số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển sinh đại học năm 2019 của trường như sau:

Ngày đăng:21/07/2019, Lượt xem: 19921
Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 124/QĐ-KĐCL, 125/QĐ-KĐCL công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hai chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội, đó là các chương trình: Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học. Các Quyết định công nhận này có căn cứ từ các Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL và 03/NQ-HĐKĐCL ngày 26/02/2019 của Hội đồng Kiểm định chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày đăng:03/06/2019, Lượt xem: 5080
Thông báo: Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thông báo: Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch thi môn chung toàn trường và lịch thi các môn chuyên ngành của từng khoa học kỳ II

Ngày đăng:04/05/2019, Lượt xem: 4307
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top