A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Cao Thị Hồng Phương (Phuong CAO) Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 84915020617 Email: hongphuongct@hnue.edu.vn
Đào Thị Bich Nguyên Position: Trưởng Bộ môn Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 091286459 Email: nguyendb@hnue.edu.vn
Lê Thanh Hà Position: Lecturer Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 84 904163326 Email: halt@hnue.edu.vn/ thanhha_le@yahoo.com
Nguyễn Thị Mai Hương Position: Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: huongnm@hnue.edu.vn
Trần Thị Thanh Xuân Position: Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: xuantt@hnue.edu.vn
Lưu Thị Kim Nhung Position: Trưởng khoa Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: nhungltk@hnue.edu.vn
Cu Thi Thu Thuy Position: Trợ lý văn thể Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: cuthuthuy@gmail.com
Hà Hồng Nga Position: Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: ngahh@hnue.edu.vn
Triệu Tuấn Anh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: trieutuananh@hnue.edu.vn
Trần Hương Quỳnh Position: Giảng viên, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: quynhth@hnue.edu.vn

12345
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top