ĐHSPHN - Đinh Quang Vinh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6486 - Lastest Update: 5/28/2019

Đinh Quang Vinh

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email vinhdq@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vinhdq

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     • , Phạm Đình Tám, Nguyễn Quang Học và Đinh Quang Vinh, Tính toán năng lượng tự do Helmholtz đối với hợp kim đôi thay thế , Tạp chí Nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự , No.22, p.72-78

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top