ĐHSPHN - Hoang Tieu Binh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 169 - Lastest Update: 11/6/2019

Master Hoang Tieu Binh

Position
Telephone
Org Unit Phòng Đào tạo
Floor/Room
Email htbinh@hnue.edu.vn
Language English (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/htbinh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2013, PhD candidate, Đại học Công nghệ-ĐHQG Hà Nội, Advisor: PGS.TS Bùi Thế Duy, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2006, Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Advisor: PGS. Lương Chi Mai, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2000, Cử nhân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Advisor: Lữ Thành Long - MISA, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2019, Hoàng Tiểu Bình, Ma Thị Châu, Ngô Thị Duyên, Lê Thanh Hà, Đinh Quang Trung, Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giảng dạy kịch hát dân tộc dựa trên công nghệ 3D và thực tại ảo, HNUE Journal of Science, 4/2019, 40-50

    Workshop papers

    • 2018, Selecting active frames for action recognition with vote fusion method, Malaysia
    • 2017, Predicting Students’ performance based on learning style by using artificial neural networks., Hue, Vietnam
    • 2016, Student ability estimation based on IRT, Danang, Vietnam

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top