ĐHSPHN - Nguyễn Văn Biên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8283 - Lastest Update: 8/21/2018

PGS TS Nguyễn Văn Biên

Position Phó Trưởng Khoa, Phụ trách BM PPGD
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email biennv@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (), Tiếng Đức (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/biennv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2016- nay, Giảng viên cao cấp, Đhsp Hà nội
  • 2008-nay, Giảng viên, Hanoi
  • 2004-2007, NCS, Landau - Germany
  • 2001-2004, Giảng viên, Hanoi

  Science Awards

  Education

  • , Vật lí, HNUE, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • , Vật lí, University of Koblenz - Landau, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular

  Projects

  Xây dựng 15 chuyên đề kiến thức tích hợp để phục vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học, Nhiệm vụ cấp thiết cấp Bộ, Chủ nhiệm nhiệm vụ
  2014-2015

  2013-2015:
  Xây dựng chủ đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên để bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở, Đề tài trọng điểm cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài


  2012-2013:
  Xây dựng các thí nghiệm mở để sử dụng trong dạy học học phần "Thí nghiệm vật lí phổ thông", Đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài


  2010-2011:
  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức phần cơ học lớp 10 trường THPT, Đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài


  2009-2010:
  Xây dựng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản để sử dụng trong dạy học các kiến thức phần cơ học thuộc chương trình vật lí ở trường phổ thông , Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài

  2009-2010:
  Vận dụng các kiểu dạy học mở hiện đại vào dạy học vật lí ở trường phổ thông, Dự án TRIG Chủ nhiệm tiểu dự án,

  Tiểu dự án TRIG

  Publications / Books

  • 2017, Wieland Muller, Patrick Loffler, Juerg Alean, Nguyen Van Bien , Das geothermale Phanomen Geysir im entdeckenden Unterricht, Plus Lusis, 3, 30-35
  • 2016, Nguyễn Văn Biên; Nguyễn Mai Hùng, Phân loại chủ đề tích hợp theo các phương diện, Tạp chí Khoa học Giáo dục, 01, 01-03;07
  • 2015, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Vũ Thị Bích Hiền, Nguyễn Công Khanh, Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh. Quyển 1: Khoa học tự nhiên, , ,
  • 2015, Nguyễn Văn Biên, QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 / 60, 61-66 [Abstract]
  • 2015, Nguyễn Văn Biên, Bồi dưỡng giáo viên xây dựng chuyên đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên , Tạp chí Giáo dục, 352, 35-37
  • 2015, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Tuyên, TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “MẮT” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 122, 04-06
  • 2014, Nguyễn Văn Biên, ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ GIỮA MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG , Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, 1, 190-199
  • 2014, Nguyễn Văn Biên, Eratosthenes in Vietnam, Astronomie + Raumfahrt , 51 (2014) 2,
  • 2014, Nguyễn Văn Biên, Quy trình tổ chức dạy học học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông“ theo hướng thí nghiệm mở, Tạp chí giáo dục, 4/2014,
  • 2014, Nguyễn Văn Biên, Hà Nam Thanh, TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ , Tạp chí Thiết bị giáo dục, 110, 30-32
  • 2013, Nguyễn Ngọc Hưng (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Thí nghiệm Vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon (Nhiệt học), NXB ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2013, Nguyễn Ngọc Hưng (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Thí nghiệm Vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon (Nhiệt học), NXB ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2013, Nguyen Van Bien, : Astronomie im Bildungssystem Vietnams: Inhalte, Perspektiven und Probleme, Astronomie + Raumfahrt , 50,
  • 2013, Nguyễn Văn Biên, Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên, Tạp chí giáo dục, , [Abstract]
  • 2013, Nguyễn Văn Biên, Thí nghiệm đơn giản đo chiết suất chất lỏng, Tạp chí thiết bị giáo dục, 100,
  • 2013, Nguyễn Văn Biên, Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên., Tạp chí giáo dục, , Số đặc biệt tháng 12/2013,
  • 2013, Nguyễn Văn Biên, Thí nghiệm đơn giản đo chiết suất chất lỏng, Tạp chí thiết bị giáo dục, 100,
  • 2013, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Tố Khuyên, Chế tạo thiết bị thí ghiệm về năng lượng gió, Tạp chí Thiết bị Giáo Dục , 96,
  • 2012, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chí Hiến , Chế tạo thiết bị thí nghiệm đường dòng trong chất lỏng, Tạp chí Thiết bị Giáo Dục , 77,
  • 2012, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Tuyên, Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm mô hình mắt, Tạp chí Thiết bị Giáo Dục, 79,
  • 2011, Nguyễn Văn Biên , Dạy học về đề tài biến đổi khí hậu trong môn vật lí ở trường phổ thông , Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 6, 34-40
  • 2011, Nguyễn Văn Biên, Sử dụng điện thoại di động trong dạy học vật lí, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, SĐB, 13-16
  • 2011, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Thu Thủy , Dạy học theo trạm một số kiến thức về hiệu ứng nhà kính và các kết quả thu được, Tạp chí giáo dục, , 32-34
  • 2011, P. Vogt, J. Kuhn, A. Mueller, Nguyễn Văn Biên, Wasserspass durch Sonnenenergie, Unterricht physik , ,
  • 2010, Nguyen Van Bien , Thiết kế chế tạo thiết bị đánh dấu vị trí của chuyển động bằng đèn LED để sử dụng trong dạy học phần cơ học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2010, Nguyen Van Bien, Solar Heater Project In High School, AIP Conference Proceedings, 1263, 230-233
  • 2010, Nguyễn Văn Biên , Thiết kế chế tạo và sử dụng đồ chơi trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí giáo dục, , 53-54 [Abstract]
  • 2009, Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý, Sử dụng phần mềm excel phân tích quỹ đạo chuyển động của các vật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, , 41-43
  • 2009, Wieland Müller, Nguyễn Văn Biên, Klimawandel in der Diskussion, Unterricht physik, 111/112, , 61-64
  • 2007, MÜLLER, W., NGUYEN, VAN BIEN, GERSTANDT, K., PEINENMANN, K.-V.,, Osmosekraftwerk - ein etwas anderes Wasserkraftwerk. , Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule, 4/56, , s. 25 – s. 30
  • 2006, NGUYEN, VAN BIEN, MÜLLER, W., Kompetenzerwerb beim Lernen an Stationen., Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule,. , 8/55, s.7 – s.13
  • 2004, NGUYEN, VAN BIEN, OHLER, D., MÜLLER, W , Solarteich - Ein interessantes Natur¬phänomen, Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule, 8/55,
  • 2004, MÜLLER, W., NGUYEN, VAN BIEN , Die Physik des Infrarot- Ohrthermometers, Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule, 53,

  Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top