A A+
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18-08-2018 tại ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18/08/2018 như sau:

Lượt xem: 4506
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19-08-2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19/08/2018 như sau:

Lượt xem: 3138
8 8-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - kì thi ngày 07-08/7/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 07-08/7/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 5598
7 8-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh - ngày 11-12/8/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 11 và 12/08/2018 như sau:

Lượt xem: 6636
20 7-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 8/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 8562
5 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh – ngày 06/7/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 2474
4 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A2 – ngày 07 và 08 tháng 7/2018

Căn cứ thông báo số 295/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 15/6/2018, nhà trường thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh trình độ A2 như sau:

Lượt xem: 10889
28 6-2018
Thông báo về việc dừng thu hồ sơ thi tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018

Hiện nay, do số lượng đăng ký thi tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018 đã đạt mức tối đa nên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dừng thu hồ sơ đăng ký thi.

Lượt xem: 3197
19 6-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - kì thi ngày 12-13/5/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 12-13/5/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 4602
18 6-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 8251
11 5-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh ngày 22/4/2018

Theo quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh số 2848/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/5/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - Kì thi ngày 22/4/2018 như sau:

Lượt xem: 4354
5 5-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A2 – ngày 12 và 13 tháng 5/2018

Căn cứ thông báo số 171/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 18/4/2018, nhà trường thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh trình độ A2 như sau:

Lượt xem: 6058
19 4-2018
Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm thi chứng chỉ Tiếng Anh ngày 22/04/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 3882
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top